Wind Site Supervisor

 • Production
 • Antwerpen - Limburg, Belgium

Wind Site Supervisor

Job description

Onder impuls van de groeistrategie van Luminus bedroeg de windenergieportefeuille eind 2022 ongeveer 700 MW aan geïnstalleerd vermogen, verdeeld over ongeveer 90 windparken met meer dan 260 turbines; het doel is om tegen 2030 1500 MW te bereiken. Om dit te bereiken vertrouwt Luminus zowel op de bouw van nieuwe windparken als op de langetermijnexploitatie van al bestaande parken (verschillende zijn meer dan 15 jaar oud). Hierdoor wordt het profiel van de vloot en de exploitatie ervan complexer.

In deze vervult de Wind Site Supervisor een technische en veldrol voor het concrete toezicht op de turbines, waardoor Luminus verzekerd is van de goede performantie van de vloot.

De WSS volgt het onderhoud en de inspecties van de parken op van oplevering tot en met ontmanteling. Specifiek bij de oplevering van nieuwe parken, zal de WSS de handover inspecties uitvoeren, met opstellen van punch lists en de opvolging van de oplossing ervan als kerntaak. De WSS is dus in staat specifieke inspecties van de turbine en substations uit te voeren, hetzij voor een "routine"-controle, hetzij voor specifieke redenen.


TAKEN:

 • Je werkt in een team van WSS die verschillende taken op terrein uitvoeren
 • Deze interventies gebeuren meestal in de ruime regio waarin je gevestigd bent, maar het is mogelijk dat je ook elders in het land ondersteuning moet geven
 • Je voert schakeloperaties uit in turbines en in de hoogspanningsstations
 • Je volgt non conformiteiten op die voortkomen uit inspecties op site
 • Je volgt de kwaliteit van de olieanalyses op, waarvan de resultaten moeten worden gerapporteerd in een tool (bv. Excel) voor het monitoren van de "gezondheidstrends" van WF's
 • Follow-up van de inhoud van verslagen over bladinspecties (ervoor zorgen dat de aanbevolen of geplande reparaties zijn uitgevoerd en dat de verslagen worden ontvangen, enz;)
 • Ondersteuning van de uitvoering van akoestische campagnes (met de installatie van geluidsniveaumeters enz.)
 • Ondersteuning van de uitvoering van LIDAR-campagnes, met de installatie van LIDAR bij de windturbines
 • Begeleiden van bezoeken ter plaatse in verschillende contexten (bezoeken voor de follow-up van specifieke corrigerende maatregelen, bezoeken aan het einde van het contract/levensduurinspectie, ondersteunen van bezoeken door stakeholders)
 • Ten minste eenmaal per jaar veiligheids- en technische inspecties van WF's uitvoeren, met steekproeven van WT's, voor de gehele portefeuille die onder zijn/haar verantwoordelijkheid valt
 • De opvolging van het oplossen van de bevindingen die uit die inspecties voortkomen
 • Actief deelnemen aan de correcte overdracht van nieuwe wind turbines door het opstellen en controleren van punchlists op het terrein.
 • In overleg met de Asset coördinator is elke WSS referent voor een specifiek technisch thema
 • Bij permanentie neem jij deel aan de dagmonitoring van de sites via Bazefield, onze online monitoring tool
 • Je bent verantwoordelijk voor het site facility management
 • Je zorgt ervoor dat de bestaande procedures, met name de HSE-procedures, op de site worden nageleefd/gecontroleerd (vóór de toegang en tijdens de aanwezigheid op de site indien deze wordt bezocht)
 • Je rapporteert aan de Asset-coördinator

Je werkt nauw samen met de Asset Managers zodat zij de nodige acties kunnen nemen volgens op jouw bevindingen

Requirements

Technisch: elektrische schema’s kunnen lezen, hydraulische schema’s kunnen lezen, mechanische schema’s kunnen lezen, montage activiteiten kunnen doen, administratieve verwerking van je acties op het terrein kunnen uitvoeren, ervaring op hoogspanning en met klein programmeerwerk is een plus

Klantgerichtheid: De klant op gepaste wijze begeleiden en hem helpen bij zijn besluit. Altijd de klant centraal stellen door hun een persoonlijke service te verlenen en constructieve contacten te onderhouden.

Adviseren: Optreden als adviseur binnen en buiten het bedrijf, een vertrouwensrelatie met anderen opbouwen op basis van geloofwaardigheid en deskundigheid.

Betrokken zijn bij het bedrijf: Verantwoordelijk zijn voor de resultaten van uw bedrijf of afdeling, en dus op de hoogte blijven van uw markt. De structuur, het beleid en de doelstellingen van het bedrijf ontwikkelen en onderhouden.

Respect: Respect tonen voor andere ideeën, meningen en mensen. De strategie, procedures en structuur van het bedrijf respecteren. Schriftelijke of mondelinge instructies nauwgezet opvolgen.


KENNIS/ERVARING

 • Technische achtergrond
 • Ervaring met het opvolgen van machines en installaties, kennis van windenergie is een plus
 • Minimaal 3 jaar technische ervaring in de industrie
 • Sterke affiniteit met alle technische onderwerpen
 • Goede kennis van MS Office
 • Sterke kennis van Nederlands en basiskennis van Engels. Frans is een plus