Wind Asset Manager

 • Production
 • Gent, Belgium

Wind Asset Manager

Job description

Eind 2019 noteerde de windenergieportefeuille, aangedreven door de groeistrategie van Luminus, een geïnstalleerd vermogen van meer dan 500 MW, verdeeld over zo'n zestig windturbineparken met in totaal meer dan 200 turbines. De groeistrategie streeft in 2022 naar de doelstelling van 700 MW en vertrouwt hiervoor op de langetermijnexploitatie van de parken (sommige parken bereiken binnenkort vijftien jaar). Als gevolg hiervan wordt het profiel van de windenergieportefeuille en de werking ervan complexer.

In deze context beheert de Wind AM een portefeuille van windparken (voor een totaal van maximaal 35 WT). Hij/zij staat met name tijdens de operationele fase in voor de monitoring, met als doel om de doelstellingen te bereiken die in het Wind Policy worden vermeld en in het Strategisch Asset Management Plan (SAMP) zijn uitgewerkt, gedurende de volledige levenscyclus van de WF’s.

Takenlijst

Binnen het Wind Asset Management,

 • staat de Wind Asset Manager in voor het beheer van 5 tot 12 parken, afhankelijk van het aantal WT's (max. 35) en substations van elk park. Hij/zij:
  • volgt nauwgezet de prestaties en de naleving van de contractuele verbintenissen van de verschillende onderaannemers op:
   • door zich te vergewissen van de goede uitvoering van het halfjaarlijkse en jaarlijkse preventieve onderhoud op elk van zijn/haar locaties (naleving van het schema met betrekking tot de CoD-datum, de duur van de interventie op elke WT, de juiste overdracht van de checklistrapporten van het onderhoudsbedrijf, enz.). Hiervoor vertrouwt de WAM op de tools die door de Wind Coordinator ter beschikking worden gesteld en op uitwisselingen met deze Wind Coordinator;
   • door de ondermaatse prestaties van zijn/haar parken op te volgen en de oorzaken van deze waargenomen ondermaatse prestaties op te sporen, samen met de ondersteuningsteams (en in het bijzonder E&I) bij wie hij/zij zijn/haar bezorgdheden uit, met name op basis van:
    • de output van de weekrapporten;
    • de output van de maandrapporten.
  • stelt een regelmatige rapportage op over de activa:
   • wekelijks;
   • maandelijks; voor zowel intern als extern gebruik als de parken met partners worden gedeeld.
 • De Wind Asset Manager is het aanspreekpunt voor uitwisselingen met klanten, externe partners, lokale overheden en alle onderaannemers met wie hij/zij mogelijkerwijs in contact komt voor zijn/haar activa. In dit opzicht:
  • organiseert hij/zij proactief en regelmatig vergaderingen met de betrokken stakeholders (met name: gemeenten, eigenaars, exploitanten en industriële klanten);
  • leidt hij/zij conference calls en vergaderingen met, onder andere, O&M-providers om opheldering te krijgen over technische zaken en om te onderhandelen over de contractuele beschikbaarheid van de parken, in het belang van Luminus en/of de partners met wie Luminus de parken medebeheert. Hij/zij neemt deel aan de voorbereiding van ‘bilaterale’ vergaderingen tussen Luminus en O&M-providers, waarbij hij/zij blokkeringspunten rapporteert zodat deze na afloop kunnen worden aangepakt en afgehandeld;
  • blijft hij/zij in contact met het terrein en blijft hij/zij op de hoogte van technische kwesties met als doel om een goed begrip te krijgen van de kwesties die door de WSS en/of O&M-providers worden gemeld en om ervoor te zorgen dat deze correct worden samengevat voor externe stakeholders. Hiertoe voert hij/zij minstens één machine-inspectie per jaar (en hoogstens 5 keer per jaar) uit, in het bijzonder om specifieke thema's te kunnen opvolgen.
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor de proactieve opvolging van de parken binnen een handoverproces die aan de algemene portefeuille van Luminus en meer bepaald aan zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein worden toegevoegd:
  • door de bestaande processen en procedures op een adequate manier toe te passen;
  • door goed en efficiënt samen te werken met de afdelingen Bouw en Ontwikkeling en in het bijzonder met de betrokken PM's, tot de ondertekening van de overname, maar ook erna om:
   • ervoor te zorgen dat de dossiers/documenten volledig en conform het documentmanagementproces zijn, met name door ervoor te zorgen dat het activaregister is bijgewerkt;
   • ervoor te zorgen dat de op het terrein vastgestelde punten van voorbehoud worden opgeheven (punchlist).
 • Hij/zij staat garant voor ‘Legal & environmental compliances’ en zorgt hiertoe bijvoorbeeld voor een goede uitvoering van akoestische campagnes of andere procedures die garanderen dat de parken aan de normen en voorschriften voldoen. Voor de crossfunctionele opdrachten doet hij/zij een beroep op de ondersteuningsteams (inclusief de coördinator) aan wie hij/zij alle informatie over het park bezorgt.
 • Hij/zij controleert de toekenning van Groenestroomcertificaten en Garanties van Oorsprong voor zijn/haar parken en de geproduceerde elektriciteitsvolumes (op basis van de meters van de substations en de turbines), in samenspraak met het team voor optimalisering/short forecasting, om toezicht te houden op de verschuldigde inkomsten uit zijn/haar parken (netwerk of lokale industriële bedrijven).
 • Binnen voornoemd kader zorgt hij/zij ervoor dat de facturen, met name voor de ‘local offtake’, (op passende wijze) naar de industriële bedrijven worden verstuurd.
 • Hij/zij houdt zich aan het Wind Policy en de bestaande processen, procedures en HSE-regels en zorgt ervoor dat deze in de mate van het mogelijke binnen het team en met alle partners (onderaannemers of klanten) worden nageleefd. In dit verband staat hij/zij met name garant voor:
   • de opstelling van incidentenrapporten;
   • de opvolging van ontvangen klachten;
   • het P&L ontwerp van zijn/haar sites.
 • Hij/zij rapporteert regelmatig aan de Regional Senior WAM; om eventuele problemen en de mogelijke oplossingen ervoor te identificeren, maar ook om nieuwe richtingen voor AM te overwegen; en om, in geval van specifieke problemen, de Regional Senior WAM te informeren over blokkeringspunten met het oog op een technische/’hiërarchische’ ondersteuning.

Requirements

 • Universitaire of gelijkwaardige opleiding in een technische of economische richting;
 • Affiniteit met technische en economische vraagstukken en overtuigd zijn van het belang van hernieuwbare energieën;
 • Ervaring in assetmanagement, idealiter bij windturbineparken;
 • Bereid tot regelmatige verplaatsingen naar windturbineparken;
 • Uitstekende kennis van MS Office;
 • Grondige kennis van het Frans of Nederlands en professionele kennis van het Engels.