Sales Manager Strategic Accounts & Public Accounts

 • Retail
 • Brussel, Belgium

Sales Manager Strategic Accounts & Public Accounts

Job description

De Sales Manager leidt het commerciële team van Strategic Business Accounts (SBA) & Public Accounts (PA) en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de verkoopresultaten en het toegekende budget. Het is zijn/haar taak om, met behulp van de verschillende producten van de Luminus Groep, energieoplossingen op maat te verkopen aan strategische zakelijke klanten en overheidsinstanties in België. Het productspectrum omvat de verkoop van stroom en gas, de aankoop van zelf opgewekte stroom van de klant, de aankoop van flexibiliteit van de klant en de verkoop van alle beschikbare energieproducten.


Verantwoordelijkheden

Zijn/haar rol bestaat erin de strategie van beide segmenten te ontwikkelen; de verkoopactiviteiten van zijn/haar team te plannen, organiseren, coördineren en controleren om de vastgestelde doelstellingen en verkoopdoelstellingen van het segment te behalen wat betreft volumes, marges en klanttevredenheid.

 

Het SBA-segment richt zich op grote industriële klanten, waar wij energieoplossingen kunnen bieden door middel van contracten en diensten voor grondstoffen om hen te helpen hun energie op een efficiëntere en duurzamere manier te beheren.

 

Het PA-segment richt zich op alle klanten die (wettelijk) verplicht zijn om een officiële aanbesteding te lanceren voor de aankoop van energie of energiediensten. Het doel is om een (dienstverlenende) langetermijnrelatie te ontwikkelen in de openbare sector, om het dienstenpotentieel van de klant te analyseren en te werken aan een dienstenaanbod op maat in overeenstemming met de geldende wetgeving. 


Takenlijst

 • Dagelijkse verantwoordelijkheid voor de teamactiviteiten
 • Een segmentstrategie ontwikkelen om nieuwe klanten aan te werven, zowel voor grondstoffen (stroom en gas) als diensten, in lijn met onze gedefinieerde B2B-strategie en aangepast aan de realiteit van de markt
 • Die strategie vertalen in een concreet en evenwichtig actieplan (4-jarenplan), duidelijke doelstellingen en targets voor het team. De verschillende stakeholders en afdelingen (Marketing, Pricing, Optimisation, ...) betrekken bij de uitwerking van een dergelijk plan
 • De benodigde middelen (FTE, budgetten) identificeren en beheren om de strategie te realiseren
 • De fundamenten en processen verder ontwikkelen om onze groeiambities waar te maken
 • Een meerjarig verkoopplan voor belangrijke targetaccounts ontwikkelen, werken aan share of mind voor belangrijke targetaccounts
 • De verkoopprestaties (inclusief de kwaliteit van de verkoop) op de voet volgen, de winstgevendheid per account optimaliseren en corrigerende maatregelen nemen waar nodig.
 • Het verkoopteam voortdurend coachen, leiden en animeren om de medewerkers te helpen de bepaalde doelstellingen te behalen op de verschillende gebieden (vernieuwing, aanwerving, diensten), en hen tegelijkertijd voortdurend inspireren om hun vaardigheden en kennis te verbeteren
 • De kwaliteit van de aanbiedingen van de Sales Support bewaken, de juistheid van de commerciële informatie en de winstgevendheid waarborgen en tegelijkertijd de vastgestelde deadlines naleven
 • Het team voortdurend ontwikkelen en inspireren door middel van een klantgerichte cultuur. Het team helpen bij complexe dossiers, regelmatig gezamenlijke bezoeken organiseren en meewerken aan rollenspelen binnen de organisatie
 • Optreden als facilitator tussen Luminus en onze dienstenbedrijven (ATS, Dauvister, Insaver, Luminus Solutions, ...) door middel van dagelijkse contacten en formele vergaderingen. Ervoor zorgen dat de processen en activiteiten tussen de verschillende bedrijven soepel verlopen, om zo verkoopsynergieën te creëren. De verkooppijplijnen en gezamenlijke resultaten opvolgen; klantinformatie uitwisselen en op zoek gaan naar bronnen van nieuwe synergieën (nieuwe producten en samenwerkingsverbanden). Intern commerciële informatie doorgeven aan de afdelingen Marketing en Strategy om ons commercieel B2B-aanbod verder te ontwikkelen.
 • Regelmatig verkoopevenementen organiseren en het segment vertegenwoordigen op beurzen, kamers van koophandel en andere professionele organisaties.
 • Het team leiden in het transformatieproces van de B2B-afdeling. Op zoek gaan naar optimale interacties en efficiënte processen met de afdelingen Marketing, Pricing en Customer Operations. 
 • De end-to-endvisie van de klant verspreiden binnen de organisatie en optreden als de stem van de klant.
 • Regelmatig rapporteren aan de directeur B2B over de resultaten en activiteiten, ze analyseren en indien nodig corrigerende maatregelen voorstellen (en zo mogelijk leiden).

Requirements

 • Masterdiploma, bij voorkeur ingenieur of bedrijfskunde
 • Goede kennis van MS Office-tools
 • Vlot in het Engels, Frans en Nederlands
 • Sterk in het creëren en animeren van een groepsgeest
 • Planning, organisatie en controle van operationele activiteiten
 • Proactiviteit en een goede intuïtie


Ervaring

 • Relevante ervaring in de energiesector, telecom/IT en HVAC, energiediensten of andere technische diensten, of andere B2B-diensten zoals afvalbeheer.
 • Succesvolle staat van dienst in B2B sales management, met ervaring met grote accounts. Extra ervaring in marketing en/of pricing is een pluspunt.
 • Sterke leidinggevende vaardigheden, met minstens 3 jaar ervaring. Bewezen ervaring met organisatie en projecten.


Waarden

 • Respect
 • Klantgerichtheid
 • Persoonlijke betrokkenheid en inzet
 • Continue verbetering
 • Doorzettingsvermogen

#monster