Project Manager

 • Production Sud
 • Brussel, Belgium

Project Manager

Job description

Beheren van ontwikkelings-, engineering en constructieprojecten van elektriciteitsopwekkingsactiva en ondersteunen van senior & confirmed projectmanagers. Specifiek verantwoordelijk voor het beheer van windenergieprojecten in de regio Henegouwen en Namen en het verzekeren van de relatie met lokale industriële actoren.


Takenlijst

 • Projecten managen, die bijdragen tot de aanpassing of optimalisatie van de prestaties van onze productie, rekening houdend met het budget, de beschikbaarheid en de planning, om zo te voldoen aan de wijzigende Belgische energiewereld.
 • Bijdragen aan de bouw van nieuwe productie assets die de strategie van Luminus onderbouwen.
 • Verlenen van technische bijstand tijdens de exploitatie onder de vorm van gericht advies en analyse van de grondoorzaken van een defect.
 • Samenwerken met de andere afdelingen (Purchase, Finance, Optimisation, Legal, Corporate Affairs…) bij het opzetten van een business case voor de investeringscomités, die als basis kan dienen voor het verkrijgen van investeringsgoedkeuringen.
 • Rapporteren over de stand van zaken van projecten aan de Projects Director. Problemen rapporteren en zelf mogelijke oplossingen voorstellen om deze op te lossen.
 • De feedback na voltooiing van een project aanwenden ter verbetering van bestaande procedures.

Requirements

 • Universitaire opleiding of gelijkwaardig in een technische richting: burgerlijk of industrieel ingenieur (verplicht)
 • Minimum 2 jaren ervaring in constructie van windmolenparken of zonnecellen
 • Aantoonbare ervaring met civieltechnische en / of elektrische uitrusting op midden spanning
 • Ervaring in projectmanagement
 • Kennis van Microsoft Office, Sharepoint, OneDrive, MS Project, SAP
 • Mobiliteit: rijbewijs B is verplicht
 • Perfecte kennis van het Frans, met een goede kennis van de andere landstaal.
 • Zeer goede kennis van het Engels