Operator

 • Production
 • Gent, Belgium

Operator

Job description

Besturen (starten / stoppen en moduleren) van de productie-units en rapporteren van de uitgevoerde handelingen.  


Ervoor zorgen dat tijdens shift de productie van elektriciteit en warmte in een elektrische centrale overeenstemt met de gevraagde hoeveelheden; streven naar zo hoog mogelijke beschikbaarheid/betrouwbaarheid van de productie eenheden.  


Assistentie leveren voor het veiligstellen van onderdelen van de installatie waarop onderhoudswerken worden uitgevoerd.  


De veiligheid waarborgen en de milieuparameters bewaken.

 

Toepassingsgebied:

 • Ringvaart centrale
 • Eastman:  WKK
 • Open cyclus gasturbine te Izegem
 • Windmolens
 • Ham:  STEG, stadsverwarming, open cyclus gasturbines
 • Werkt in full continu shift. Rapporteert functioneel aan de bedrijfsmeestergast.

 

Takenlijst

 • Verantwoordelijk voor de productie van elektriciteit en warmte; hierbij strevend naar maximale beschikbaarheid van de installaties
 • Rapporteert de gebeurtenissen voorgevallen tijdens de shift + initieert werkaanvragen (opmaak notifications) voor tussenkomsten door onderhoudsdiensten
 • Organiseren rondgangen m.b.t. de veiligheid
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van controle rondes in de sites + het registreren van productie data.
 • Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de terugkerende exploitatie werkzaamheden
 • Bewaken/verhinderen van milieu-overschrijdingen.
 • Uitvoeren van onderzoeken naar foutoorzaken bij incidenten. 
 • Levert assistentie voor de veiligstelling van de installaties waarop onderhoudswerken worden uitgevoerd, alsook voor de vrijgave van de nodige vergunningen hiervoor. 
 • Staat de bedrijfsmeestergast bij bij de uitvoering van diens taken.
 • Je ondersteunt vanuit je functie een positieve en constructieve bedrijfscultuur, gericht op veiligheid, samenwerking, flexibiliteit en innovatie.

Requirements

 • Integreren: Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.
 • Oplossingsgericht werken: Onverwachte situaties opvangen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om de best passende oplossing te implementeren.
 • Beslissen: beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen.
 • Expertise overdragen: Kennis, inzichten en expertise op een formele en informele wijze overbrengen op anderen, via specifiek georganiseerde sessies, via het delen van kennis met anderen en door de dingen voor te doen.
 • Adviseren: gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Organisatiebetrokkenheid: Zich persoonlijk verantwoordelijk weten voor de resultaten van de organisatie of het departement en daarom op de hoogte blijven van de markt waarin de organisatie actief is. 
 • De organisatiestructuur, -politiek en -doelstellingen ontwikkelen en in stand houden.
 • Respect Tonen: Respect tonen voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Schriftelijke of mondelinge instructies strikt opvolgen.

Kennis

 • Bachelor (graduaat) in een technische richting (Elektromechanica; Elektriciteit; Elektronica, …) of gelijkwaardig door ervaring
 • Talenkennis

Ervaring

 • Bij voorkeur min 3 jaar relevante ervaring in de procesindustrie/productie van elektriciteit.
 • Vertrouwd zijn met DCS-systemen en water-stoom cycli.
 • Moet in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken, stressbestendig, safety minded, beslissingen kunnen nemen
 • MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • Ervaring met het gebruik van SAP is een pluspunt

#monster