Meestergast Elektrisch Onderhoud

 • Production
 • Gent, Belgium

Meestergast Elektrisch Onderhoud

Job description

De Meestergast Elektrisch Onderhoud verzekert de aansturing, coördinatie en controle van de Elektrische (incl. Sterkstroom & zwakstroom) werkzaamheden over de productie-eenheden van Luminus. Het betreft werkzaamheden die zowel inplanbaar zijn (onderhoudswerkzaamheden, projecten en revisiewerkzaamheden) als werkzaamheden met een dringende prioriteit (vaak correctief onderhoud). De meestergast Elektrisch Onderhoud levert een belangrijke bijdrage om onze productiedoelstellingen te kunnen behalen.


Takenlijst

 • Verzekert de aansturing, coördinatie en controle van Elektrische werkzaamheden over de productie-eenheden van Luminus. Het betreft werkzaamheden uitgevoerd door eigen personeel, en contractanten. Staat in voor de tijdige en complete uitvoering en bijsturing van de planningen. Hiervoor motiveert, coacht en leidt hij zijn team;
 • Veilige- en milieubewuste houding, en deze uitstralen naar alle medewerkers. Toezien op de veilige uitvoering van de werkzaamheden. Heeft een voorbeeldfunctie betreft alle HSE-aspecten. Verzorgt en staat in voor regelmatig te organiseren toolboxmeetings. Hij waakt erover dat de veiligheid van zijn personeel verzekerd is.
 • Het uitwisselen van technische expertise (REX) met eigen medewerkers en O&M collega’s.
 • Toepassen van de maintenance processen, inclusief het plaatsen van de juiste statussen en informatie SAP bij het beheer van de werkorderflow (WOCO/INFO-TECO).
 • De nodige initiatieven nemen zodat de kans op (herhaling van) incidenten wordt geminimaliseerd.
 • In staat zijn om (revisie)planningen bij te sturen in geval van onverwachtse gebeurtenissen of pannes, zodat de onbeschikbaarheid van de centrales zo minimaal mogelijk is. Staat er voor in dat ook deze niet geplande interventies op een veilige manier worden uitgevoerd.
 • Hij voert uit, coördineert en/of neemt deel aan de manoeuvres in laag-, midden- en hoogspanningsinstallaties van de productie-eenheden.
 • In geval van incident neemt hij de nodige initiatieven
 • Rapporteren en documenteren met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden. Opmaak van verslagen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en/of uitgevoerde metingen. De uitgevoerde werken elektronisch documenteren in SAP.
 • Deelname aan Exploitatie en Maintenance meetings waarin de lopende en geplande werkzaamheden worden besproken.
 • Ondersteuning aan de logistieke cel betreffende werkvoorbereidingen en opmaak planningen.
 • Reikt de nodige informatie aan, op basis van zijn expertise, voor de aanmaak en optimalisatie van maintenance plannen.
 • Garandeert de opleiding en kennis van zijn team (oa BA5 compliancy)
 • Mobiliteit: occasionele verplaatsingen naar Sud

Requirements

 • Industrieel Ingenieur of Bachelor – Elektriciteit, Electronica of automatisering of equivalent door specifieke ervaring
 • Ervaring in industrie of elektriciteitsproductie is noodzakelijk