Manager Billing & final Dunning B2B "Leadership"

 • Retail
 • Hasselt, Belgium

Manager Billing & final Dunning B2B "Leadership"

Job description

De Manager Billing B2B is verantwoordelijk voor het correcte verloop van de facturatie- en incassoprocessen (final dunning before recovery) voor het B2B-segment op nationaal niveau, met respect voor de visie en de strategie van het departement Retail B2B en in overeenstemming met de Finance-procedures van de onderneming.

 

Hij/zij is verantwoordelijk voor de organisatie, coaching, opvolging en ontwikkeling van zijn/haar team, en dat voor alle facturatiesystemen die in de onderneming gebruikt worden voor het B2B-segment. Hij/zij neemt het voortouw op het vlak van permanente acties ter verbetering en optimalisatie van de resultaten van zijn/haar team, van de monitoring en van het evenwicht tussen aan de facturatie gelinkte indicatoren die de P&L, het working capital, de cash forecast en aan de klanttevredenheid gelinkte indicatoren beïnvloeden. 

De functie omvat de volgende taken (niet-limitatieve lijst)

 • Het dagelijks aansturen van het billing & final dunning team.
 • Het dagelijkse beheer van risico’s in verband met de correcte, volledige en tijdige facturatie aan onze klanten. Dat houdt ook een voldoende en actuele kennis in van de gangbare processen in de sector en van de wettelijke en regelgevende verplichtingen, evenals van de belangrijkste contractuele clausules (zoals prijsformules) en van de ontwikkeling van onze managementsystemen.
 • Het dagelijkse beheer van de risico’s gelinkt aan de incasso van facturen (final dunning before recovery) en aan de betalingstermijnen.
 • Hiertoe onderhoudt de Manager Billing B2B regelmatig professioneel contact met de aanspreekpunten voor deze verschillende domeinen (Finance, Credit management, Geschillen, Wettelijke en regelgevende aspecten, Sales en Account Teams).
 • Hij/zij neemt elke beslissing binnen het kader van de facturerings- en incassowerkzaamheden (final dunning before recovery) in overeenstemming met de geldende delegatie van bevoegdheden binnen de onderneming.
 • De Manager Billing B2B definieert de SLA’s met zijn/haar verschillende partners om de kwantitieve en kwalitatieve doelstellingen van zijn/haar team te garanderen (onder andere DNB-relaties voor de verbruiksgegevens en technische informatie, Account teams voor de contractgegevens van klanten en prijsinformatie, en IT voor systeeminterventies).
 • Hij/zij is verantwoordelijk voor het documenteren, updaten en verspreiden van informatie in verband met de business rules Facturatie & Incasso (final dunning before recovery). Dit omvat ook het gebruik van de facturatie- en incassoblokken door de Account Teams.
 • Hij/zij verzorgt de maandelijkse, trimestriële, jaarlijkse of ad hoc rapportering voor het Finance, Credit & Cash Comité of op vraag van het management.
 • Hij/zij zorgt ervoor dat het kennisniveau van de leden van zijn/haar team op peil blijft en verzorgt de goede organisatie en planning van de activiteiten.
 • Hij/zij speelt een actieve rol in overlegmomenten, voorstellen tot verandering en de uitvoering van verschillende projecten ter verbetering van de organisatie, de systemen en de processen met de betrokken teams.

Requirements

 • Master- of bachelordiploma in een economische of financiële richting
 • Goede kennis van managementsystemen en projectmanagementtechnieken
 • 5 jaar ervaring in teammanagement
 • Ervaring in billing/dunning
 • Ervaring binnen de energiesector is een troef
 • Multilingual: Drietalig (algemene kennis): Nederlands, Frans, Engels
 • Flexibel om vanaf verschillende sites/locaties te werken


Competenties

 • Vermogen om informatie te integreren
 • Vermogen om snel beslissingen te nemen in een veranderende omgeving
 • Organisatievermogen
 • Vermogen om medewerkers te coachen en hen te helpen zich te ontwikkelen
 • Vermogen om een team te verenigen
 • Vermogen om advies te geven 

#monster