Eerste technieker E&I

 • Production
 • Gent, Belgium

Eerste technieker E&I

Job description

De 1ste technieker E&I  staat in  voor een correcte en tijdige uitvoering van elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden met een correctief of preventief karakter. Tevens wordt hij/zij ingeschakeld voor de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden in het kader van revisies of de realisatie van projecten in onze elektriciteitscentrales. Het betreft telkens zowel zwakstroom als sterkstroom werkzaamheden.

Hij/zij denkt steeds vooruit en anticipeert ruim vooraf op risicovolle situaties (zowel technische als veiligheids- en milieu gerelateerde risico’s).  De 1ste technieker E&I levert een onmisbare bijdrage om onze productiedoelstellingen te kunnen behalen. 

 

Takenlijst

 • Na instructies van zijn/haar chef verzekert hij/zij de voorbereiding, uitvoering en/of opvolging van elektrische werkzaamheden (zwakstroom, sterkstroom, werkzaamheden aan complexe regelapparatuur en DCS systemen) en neemt hij/zij deel aan de coördinatie van de werkzaamheden.
 • Corrigeert en meet de schema’s van bestaande elektrische en/of  meet- & regelcircuits op. Hij/zij stelt schema’s van nieuwe elektrische en/of meet & regelcircuits op, of brengt de nodige wijzigingen aan. Controleert de uitvoering ervan en helpt mee aan de uitvoering en/of inbedrijfstelling. 
 • Hij/zij stelt elektrische installaties veilig (ook hoogspanning), na de nodige opleiding
 • Hij/zij past de maintenance processen toe: hij rapporteert en documenteert met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden (in SAP). Hij/zij maakt verslagen met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden en/of uitgevoerde metingen. Hij voert ook de nodige administratie uit die gelinkt is aan ontvangst en goedkeuring van geleverde materialen, geleverde prestaties  ed.
 • Hij/zij heeft een veilige- en milieubewuste houding.
 • In geval van incident neemt hij/zij de nodige initiatieven.
 • Hij/zij is in staat om het werk van enkele ondergeschikten en/of contractors te coördineren.
 • Opbouw voldoende kennis van de Noord sites om deel uit te maken van wachtrol 2, die instaat voor het snel oplossen van technische noodsituaties die de produktie in het gedrang kunnen brengen (binnen 1,5 jaar).

Requirements

 • Autonomie: werknemer kan beslissingen nemen en acties starten op een proactieve manier op basis van ontvangen en geconsolideerde informatie
 • Werkorganisatie: werknemer kan zijn prioriteiten beheren om de meest dringende taken uit te voeren voor de andere
 • Oplossingsgerichtheid: werknemer kan de met zijn competentiegebied verbonden problemen oplossen, zelfs in een ingewikkelde en onstabiele context
 • Communicatie: werknemer stuurt de meest relevante informatie van het terrein en van zijn team door naar de hiërarchie, werkvoorbereiders en vice versa
 • Samenwerking (met collega’s en hiërarchie): de werknemer werkt op een open en transparante manier met de leden van zijn team, zijn collega’s en zijn hiërarchie
 • Werknemer werkt in een dynamisch team op verschillende sites waardoor flexibiliteit een pluspunt is.

Kennis & Ervaring

 • Bachelor Elektronica – Electrotechniek – Automatisering – Elektriciteit of equivalent door ervaring
 • Ervaring in procesindustrie of elektriciteitsproductie is een sterk pluspunt
 • MS-office – Kennis SAP (PM)  is een pluspunt.

#monster